APLS

Внутрішньокістковий доступ
Дефібриляція
Введення пупкового венозного катетера

Дитина, що подавилась: Перший та другий етапи