uaps.org.ua

Члени правління

Марина Маменко

Голова правління

доктор медичних наук,
професор, декан педіатричного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика

Людмила Раковська

Заступник голови правління

Лікарка педіатриня, к.мед.н., доцентка кафедри педіатрії ХНУ імені В.Н. Каразіна, Директорка ТОВ «Медичний центр «HELP kids+», заступник голови правління УАПС

Іванна Романкевич

Секретар

кандидат медичних наук,
асистент Центру симуляційних методів навчання НМАПО імені П.Л. Шупика

Олексій Риков

Член правління

медичний директор з педіатрії медичної мережі «Добробут»

Андрій Пеньков

Член правління

кандидат медичних наук,
доцент,
головний лікар клініки «Педіатр Плюс»

Олександр Катілов

Член правління

кандидат медичних наук,
доцент кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Федір Лапій

Член правління

кандидат медичних наук,
доцент,
кафедра дитячих інфекційних захворювань та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика

Станіслава Гапонова

Член правління

завiдувач дитячої полiклiнiки медичної мережі “Добробут”,
керівник напряму “Педіатрія розвитку”