APLS

Внутрішньокістковий доступ
Дефібриляція
Введення пупкового венозного катетера

Podcast on thoracic trauma management