APLS

Внутрішньокістковий доступ
Дефібриляція
Введення пупкового венозного катетера

Орієнтири голкового торакоцентезу