APLS

Внутрішньокістковий доступ
Дефібриляція
Введення пупкового венозного катетера

Перший і другий етапи дренування грудної клітки